Entry-header image

Asle og Gudrun Stabbur

EN: Are named after the mother and father of the current owner. Asle Knutson Hesla (b 1915- d 2003) was married to Gudrun Larsdottir Skjerping (b 1920- d 2009) from Torpo in 1943.

Asle store house dates from 1826 and was moved from Haukstad farm.

NO: Disse stabburene har fått navn etter moren og faren til dagens eier. Asle Knutson Hesla (f 1915- d 2003) ble gift med Gudrun Larsdtr. Skjerping(f 1920- d 2009)fra Torpo i 1943.

Asle stabbur er fra 1826 og ble flyttet fra Haukstad gård.