Entry-header image

Historien om Hesla gård

Navnet «Hesla» kommer fra Hesli, en stad der det vokser hassel, og la; vatn som er raudfarga av
myrmalm. Det er då garden ved myra el vasskulpen, der det veks hassel. På gården finnes
det en mengde med hasseltre, også kalt nøtteskogen, noe som ellers er svært sjeldent i Gol.
Hesla kan være så gammel som fra og mellom 500-800 år ekr. BILDE AV HASSELTRE

Før svartedauden på 1300 tallet var det nedskrevet omkring 50 gårdsbruk i drift i Gol, og
på 1500 tallet,200 år etter var det kun 17 igjen. Hesla er en av dem.
Den første en kjenner til som bodde her var Jon i Helle (Hesla) som er nevnt i 1528.
Fra rundt 1700 tallet har eldste sønn på gården vekslet mellom navnene Knut og
Asle.(slektstre- bør trekkestilbake til Heslagammeln). GAMMELT BILDE AV GÅRDEN

Rundt 1920 startet Knut Hesla (1880-1947) og kona Sara (f. Erlingsdtr. Hakestad, Ulvik i
Hardanger f 1880-1963) med pensjonat. (se skiltet på kårboligen)

Knut og Sara flyttet hver sommer ut av hovedhuset og opp i stabburet som ligger til
venstre for hovedhuset. Også leide de ut rommene i hovedhuset til sommergjester.
Gjestfrihet ligger i blodet til dagens eier Knut Hesla, han er barnebarn til Knut og Sara, og
driver i dag Hesla gård sammen med Ligia. De begynte med renovasjonen av gården 2012,
og har siden da totalrenovert hele fjøset, hallingstugu, to stabbur, kårbolig. De har i dag 25
sengeplasser fordelt på 9 leiligheter som de leier ut til arrangementer hele året og
overnatting om sommeren. HISTORISK BILDE

Her på Hesla tar Ligia og Knut vare på den gamle historien og
har du lyst og vite mer finnes der flere QR-koder her på tunet; bla på Hallingstugu,
Stabburet, Asle og Gudrun stabbur og 3 stk i fjøset. VISE MED KART
Stabbur. (gjøre det om til slik det så ut når de bodde der?)
Her bodde Knut Hesla (1880-1947) og kona Sara (f. Erlingsdtr. Hakestad, Ulvik i
Hardanger f 1880-1963) om sommeren mens de leigde ut hovedhuset til sommergjester
rundt 1920.

Knut Hesla var i to perioder 1929-1934 ordfører i Gol Kommune. Knut og Sara
videreførte også driften av Oset høifjellshotell som tanta til Knut; Guri og mannen Per
Nøreim hadde starta. Etter Knuts død i 1947, bodde Sara på Hesla og styrte gården og passet på de 5 ungene til
sønnen Asle og svigerdatter Gudrun, mens de drev Oset hele sommeren. I tillegg til Hesla
ungene, var det 5 unger hos forpakter Lars Børsheim og i Hallingstua bodde det 3 unger,
en av dem; Liv Støl(f 1943) forteller at hun husker Sara som holdepunktet på gården, hun
var som en snill bestemor for alle barna, som passet på, trøstet og kokte den beste maten.

BILDE AV ORDFØRER KNUT HESLA

Asle og Gudrun Stabbur:
Har fått navn etter mor og far til dagens eier. Asle Knutson Hesla (f 1915- d 2003) ble gift
med Gudrun Larsdtr. Skjerping(f 1920- d 2009)fra Torpo i 1943.
Asle stabbur er fra 1826 og ble flyttet fra en annen gård; Haukstad.

BILDE AV GAMLE FJØSET
Fjøset er fra 1700 tallet og det stod på andre siden av jordet og ble flyttet 1915. Her hadde
de plass til 9 melkekyr. I en gammel Fjøsregnskaps bok for regnskapsåret 1929-30, kan vi
se de hadde 5 kyr på gården. De het Fagerliv, Rødlin, Dagros, Skjønneros og Lokkerei.
Fagerliv mjølka fra okt 1929- juli 1930 over 2500 kg med melk, nesten 10 kg om dagen. Det
var nok grom kua den gang. Til sammenligning melker dagens kuer ca 30 kg pr dag.

Gårdsdriften ble avsluttet i 1959. De siste årene med kuer var det Ester Brandt som stelte
fjøset hver morgen og melket kyrne. Datteren Liv Støl ( f1943) som vokste opp i
Hallingstua husker at moren måtte bære melkespannene ned til veien der melkebilen kom
og plukket dem opp. Etter kyrne ble slaktet hadde de bare høner igjen på gården, noe
dagens eiere har fortsatt med.

GAMLE BILDER AV GÅRDEN/GÅRDSDRIFT

BILDE AV OSET FØR OG NÅ:
Om sommeren hadde de stølsdrift ved siden av det som i dag er Oset høyfjellshotell på
Golsfjellet. De buførde kyrne dit, det tok 5 timer og gå med kyrne fra Hesla til Oset. Og av
og til lengre fordi kalvene sprang vekk og de måtte hente dem inn igjen. Stølen var bonden
sitt feriested og de levde der hele sommeren. Stølsdriften var avgjørende for at jordbruket
skulle overleve så høyt til fjells, der sommeren var kort og beite begrenset. Per og Guri
Nørheim begynte i 1880 åra og ta imot sommergjester der. Og det gav nok mersmak. For i
1890 gikk de i gang med og bygge opp et pensjonat omkring den øvre bua i Ose, de hadde
plass til 70-80 gjester: Guri var nok den som stod for det meste av drifta, det sies at det var
ho som ”bar brokji”. De solgte det videre i 1910 til barna til bror til Guri. Og slik var det at
Knut og Sara tok over i 1932. Mellom 1910 og 1932 var det Knuts ugifte søster Gunnhild
som var vertskap på Oset. Oset har vært drevet av driftige damer, og i dag drives det av
femte generasjon Gudrun Hesla.

I 1894 ble det holdt privatskule på Hesla gård for de ”kondisjonerte”, barn fra større
gårder og fra fremstående familier i bygda, så som lensmann og prest. Det var 18 barn fra
6 forskjellige familier. Deriblant 3 brødre fra Hesla; Knut f 1880(store knut)(som senere ble
gift med Sara og ordfører, og er bestefar til dagens eier), lillebror Knut (f1882)(vesle
Knut)( som ble værende hos tante Guri på Nøreim etter at faren døde så tidlig), og lillebror
Jon (f 1884, som ble sogneprest i Berg i Østfold)
Avis annonse hallingdølen.